Informace o zpracování osobních údajů

Informace o zpracování osobních údajů a jejich využití

1) Tento dokument obsahuje informace o zpracování a využití osobních údajů ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) - dále jen „Nařízení“.

2) Správcem osobních údajů je dodavatel, tj. ORNEX, spol. s r.o., Údolní 760, 468 02 Rychnov u Jablonce n/N, IČ: 41324960, e-mail: eshop@ornex.cz , tel.: 483 448 202 (dále jen „Správce“). Údaje bude také zpracovávat zpracovatel BARTON STUDIO s.r.o., Táborská 1253/17, Východní Předměstí, 326 00 Plzeň, IČ: 28035216, který poskytuje hosting a technickou podporu e-shopu. Toto zpracování bude probíhat na základě zpracovatelské smlouvy, uzavřené se Správcem.

3) Osobní údaje v rozsahu Jméno, Příjmení, Ulice, Číslo popisné, Město, PSČ, Stát, E-mail, Telefon, Poznámkaúdaje o objednaném zboží budou zpracovávány od okamžiku uzavření objednávky na základě právního titulu plnění právních povinností Správce, vyplývajících z evidence objednávky na základě Zákona o dani z příjmu č. 586/1992 Sb. a Zákona o dani z příjmu č. 235/2004  Sb. Doba, po kterou budou údaje zpracovávány, jsou maximálně 4 roky. Po uplynutí této lhůty budou data smazána.

4) Správce shromažďuje na svých webových stránkách soubory cookies.

Cookies jsou malé datové soubory, díky kterým si navštívené webové stránky pamatují úkony a nastavení jednotlivých uživatelů, které na nich provedli, takže se tyto údaje nemusí zadávat opakovaně. Soubory cookies se ukládají do jednotlivých počítačů pomocí webového prohlížeče. Cookies nepředstavují nebezpečí, neslouží k získávání jakýchkoli citlivých osobních údajů, mají však význam pro ochranu soukromí. Cookies nepoužíváme pro zjištění totožnosti uživatelů webových stránek ani ke zneužití přihlašovacích údajů.

Další skupinu představují cookies třetích stran (např. Google Analytics pro analýzu návštěvnosti dané konkrétní webové stránky). 

Vy jako uživatelé máte možnost používání cookies odmítnout. Pokud bude mít Váš prohlížeč použití cookies povoleno, budeme vycházet z toho, že souhlasíte s využíváním standardních cookies ze strany našeho webu.

5) Vezměte prosím na vědomí, že podle Nařízení máte právo:

  • požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme
  • požadovat kopii zpracovávaných osobních údajů
  • Vaše osobní údaje nechat aktualizovat nebo opravit
  • v případě pochybností o zákonném zpracování osobních údajů podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů